Sygnaliści: Polska i 7 innych państw w Trybunale Sprawiedliwości UE

27 lutego 2023 |

W grudniu 2022 r. minął rok od upływu terminu na implementację tzw. dyrektywy w sprawie ochrony sygnalistów przez państwa członkowskie – miały one na to czas do 17 grudnia 2021 r. Polska nie zdążyła wdrożyć regulacji o sygnalistach w wyznaczonym terminie. Po wzmożonej latem aktywności prac nad ustawą w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, projekt ustawy o sygnalistach utknął na etapie rządowym w Komitecie do Spraw Europejskich i przez kilka miesięcy nic się w tej kwestii nie działo. Dopiero w styczniu opublikowano kolejny, podobno „ostateczny” już projekt ustawy. Nie wiadomo kiedy projekt trafi wreszcie do Sejmu.

Tymczasem Komisja Europejska już kilkukrotnie wzywała Polskę i inne państwa członkowskie, które nie wdrożyły dotąd dyrektywy o sygnalistach, do usunięcia tego uchybienia. Odpowiedzi 8 państw członkowskich na te wezwania były zdaniem Komisji „niezadowalające”.

W związku z powyższym 15 lutego Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu spraw przeciwko tym państwom członkowskim do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oprócz Polski chodzi o Czechy, Niemcy, Estonię, Hiszpanię, Włochy, Luksemburg i Węgry.

Komisja Europejska w swoim komunikacie podkreśliła, że nieimplementowana dotąd dyrektywa odgrywa kluczową rolę w egzekwowaniu prawa Unii w szeregu ważnych obszarów polityki, w których naruszenia prawa Unii mogą szkodzić interesowi publicznemu – od ochrony środowiska, zamówień publicznych, usług finansowych, bezpieczeństwa jądrowego i bezpieczeństwa produktów po ochronę interesów finansowych Unii.

Tym samym Polska może ponieść konsekwencje finansowe w związku z brakiem transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie ochrony sygnalistów.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ