Praca zdalna i kontrola trzeźwości Obowiązki pracodawcy – szkolenie on-line

9 marca 2023 |

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line, które odbędzie się 16 marca 2023 r., organizowanym we współpracy ze Szkołą Administracji Samorządowej. Szkolenie poprowadzi mec. Agnieszka Bieniek.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem.

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 

 • Kiedy wniosek o pracę zdalną jest wiążący dla pracodawcy i czy wiąże on pracodawcę definitywnie?
 • Jakie dokumenty powinny być przygotowane w JST w związku z wdrożeniem pracy zdalnej?
 • Jak kontrolować wykonywanie pracy zdalnej?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy związane z wprowadzeniem kontroli trzeźwości? Niezbędna dokumentacja.

Program szkolenia: 

I. Praca zdalna

 • definicja pracy zdalnej i jej porównanie do telepracy;
 • moment uzgodnienia pracy zdalnej i możliwość rezygnacji z niej;
 • kiedy wniosek o pracę zdalną jest wiążący dla pracodawcy i czy wiąże on pracodawcę definitywnie?;
 • tryby wprowadzenia pracy zdalnej (porozumienie, regulamin, polecenie, uzgodnienie z pracownikiem, praca zdalna okazjonalna);
 • jakie postanowienia powinny zawierać dokumenty wprowadzające pracę zdalną?;
 • jakie są obowiązki pracodawcy związane z pracą zdalną (materiały i narzędzia, koszty pracy zdalnej, zapewnienie instalacji, serwisu i konserwacji oraz szkoleń)?
 • sposoby rozliczenia kosztów pracy zdalnej oraz odpowiedź na pytanie czy stanowią one przychód;
 • kontrola pracy zdalnej, w tym w zakresie ochrony informacji i danych osobowych;
 • obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, w tym ocena ryzyka i informacja o zasadach i sposobach właściwej organizacji pracy zdalnej pod względem BHP, oświadczenie pracownika dot. pracy zdalnej;
 • ochrona pracowników w zw. z pracą zdalną;
 • warunki pracy zdalnej okazjonalnej.

II. Kontrola trzeźwości

 • warunki przeprowadzania kontroli trzeźwości i kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu;
 • rodzaje środków działających podobnie do alkoholu;
 • czy pracodawca może wykonywać kontrolę trzeźwości wyłącznie na podstawie przepisów Kodeksu pracy?;
 • których pracowników może objąć prewencyjna kontrola trzeźwości?;
 • jakie są obowiązki związane z wprowadzeniem kontroli (regulamin pracy, informacja o przeprowadzaniu kontroli)?;
 • miejsce i czas przechowywania wyników przeprowadzonych kontroli;
 • kiedy pracownik może zostać nie dopuszczony do pracy?;
 • czy pracodawca może samodzielnie przeprowadzić kontrolę doraźną w razie uzasadnionego podejrzenia?;
 • kto jeszcze może przeprowadzać kontrolę?;
 • jak ma postąpić pracodawca z pracownikiem, który ze względów medycznych używa środków działających podobnie do alkoholu?;
 • jakie konsekwencje będzie można wyciągnąć wobec pracowników będących pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu?

Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 460 zł*+VAT, słownie: czterysta sześćdziesiąt zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 430 zł*+VAT, słownie: czterysta trzydzieści zł 00/100 netto)

– opłata obejmuje: wykład, materiały. 

Przy zgłoszeniu w terminie do dnia 10.03.2023 – cena promocyjna 399 zł +VAT* dla każdego uczestnika.

*Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ